Sözcük anlamı ‘tıbbi bitkilerle tedavi’ olan ‘Fitoterapi’ sağlığı korumak ve geliştirmek veya hastalıkları iyileştirmek amacıyla bitkisel tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan bir tedavi yöntemidir. Fitoterapi terimi ilk kez Fransız hekim Henri Leclerc tarafından kullanılmıştır. Bitkisel ürünlerin çeşitliliği oldukça fazladır ve Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamarının içerisinde en sık kullanılan yöntemdir.

Modern tıbba olan hoşnutsuzluk, kültür, inanış gibi faktörler bitkisel ilaçların kullanımına yöneltmektedir. Bitkisel ilaçların endikasyonlarının net olmaması, doz standardının olmaması, bunun sonucunda etki etmemesi veya ciddi yan etkilerle karşılaşılması, kullanılan ilaçlarla etkileşim önemli sorunlardandır. Bu sorunların en aza indirilmesi, uygulamaların standardize edilmesi adına ülkemizde Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda yönetmelik yayınlanmıştır ve uygulamacılara gerekli yeterliliği sağlamak adına sertifikalı eğitim programları oluşturmuştur.

Leave a comment