Sülükler eski çağlardan beri hastalıkların tedavisinde özellikle de flebotomi için kullanılmaktadır. Çin, Anadolu, Pers eski yazıtlarında ve İbni Sina’nın tedavi protokollerinde sülük tedavisi yöntemine rastlanmıştır. Tedavi amaçlı Türkiye’de Hirudo Medicinalis ve Hirudo Verbana türleri kullanılmaktadır.

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili yönetmenliğine göre; dejeneratif eklem hastalıkları (osteoartrit), alt ekstremite variköz ven hastalıklarında, lateral epikondilit gibi hastalıklarda ağrıyı azaltma amacıyla, flep cerrahisi sonrası venöz yetmezlikte, replantasyon ve revaskülarizasyon sonrası görülen venöz yetmezliklerde sertifikalı hekimler tarafından uygulanabilir.

Kanama diyatezleri, ciddi anemi, cerrahi girişim öncesi, gebelik-emzirme, lösemi gibi bazı durumlarda da uygulanmaması gerekmektedir

Leave a comment